Fantastyczna Przygoda

Punkt Przedszkolny „Fantastyczna Przygoda” powstał z inicjatywy i współpracuje z firmą Future Processing. Do grupy Rysie może uczęszczać 19 dzieci. Ze względu na duże zainteresowanie Przedszkolem w październiku 2014 roku otwarta została „Fantastyczna Przygoda 2„. Do Sówek uczęszczać może 22 dzieci.

Od 01.11.2020 r. działamy jako  Przedszkole Niepubliczne Fantastyczna Przygoda i należymy pod  Fundację Fantastyczna Przygoda, która została powołana przez Future Processing.

Czesne

Czesne w naszej placówce wynosi 1000 zł. W skład czesnego wychodzi wyprawka (wszelkie pomoce do zajęć plastycznych – kleje, farby, papiery, itp),  środki higieniczne, podręczniki, opłata za część zajęć dodatkowych.

nr konta bankowego placówki: 79 1050 1298 1000 0090 8105 0834

Godziny otwarcia oraz informacje o nieobecnościach

 • Punkty Przedszkolne otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 • Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym nieobecność w przedszkolu.
 • Nieobecności poniedziałkowe zgłaszamy w piątki.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023\2024

Poniedziałek –   rytmika, logopedia, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej, basen

Wtorek- język angielski, tańce, szachy

Środa – logopedia, matematyka

Czwartek – rytmika, robotyka

Piątek – j. hiszpański, piłka nożna

gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej – zajęcia ruchome

Zapisy dziecka do przedszkola

Zapisów dokonujemy osobiście w przedszkolu. W zakładce dokumenty można pobrać kartę zgłoszenia.

Misja i Wizja Fantastycznej Przygody 

U nas rozpoczniesz Fantastyczną Przygodę z nauką i zabawą.

WIZJA

Chcemy aby Fantastyczna Przygoda stała się dla „Naszych Dzieci” drugim domem, miejscem fantastycznej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

MISJA

Misja Fantastycznej Przygody pokrywa się z wartościami Future-Processing.

Stawiamy na:

Jakość:

 • Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzącą zajęcia.
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć.
 • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonych przez dzieci.
 • Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci.
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.

Atmosfera:

 • Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i wszechstronny rozwój każdego dziecka.
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając  ich zainteresowania, zdolności i potrzeby.
 • Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją  osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Team Spirit

 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
 • Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze.
 • Stawiamy na partnerskie relacje z rodzicami.

Rozwój

 • Inicjujemy zachowania proekologiczne.
 • Tworzymy okazje do nabywania umiejętności poprzez działanie.
 • Zachęcamy do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.
 • Uczymy swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat.

Pasja i Zaangażowanie

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.