Fantastyczna Przygoda

Gosia – założycielka i dyrektor Fantastycznej Przygody.

Jestem nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Mając na celu ciągłe ulepszanie swojego warsztatu nauczycielskiego ukończyłam wiele kursów i szkoleń doskonalących, m.in. kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych, szkolenie z zakresu nowej metody nauki czytania i pisania – Glottodydaktyki, arteterapie, logorytmikę, trenera grafomotoryki, studia podyplomowe w zakresie edukacji matematycznej, kurs trenerski TUS oraz kurs terapii ręki. Jestem osobą energiczną, wesołą, dobrze zorganizowaną oraz wrażliwą na potrzeby dzieci. W mojej pracy stawiam na dobry kontakt z ludźmi i rodzinną atmosferę.

 

Ania – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wychowawca grupy: Sówki

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- ukończyłam studia o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wiedzę zdobytą podczas studiów stale pogłębiam podczas wielu kursów i szkoleń, w których systematycznie biorę udział. Moją pasją jest sensoplastyka. W swojej pracy z dziećmi stawiam na odkrywanie i poznawanie świata różnymi zmysłami, poprzez doświadczani i tworzenie kreatywnej przestrzeni. Staram się, by zajęcia, które prowadzę były dla dzieci ciekawe, wartościowe i przede wszystkim, by dawały im wiele radości!

Sandra – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wychowawca grupy: Sówki

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Opolskim oraz pedagogiki socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Opolu na kierunku pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna. Ukończyłam kurs Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej. Moja wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Lubię pracować z ludźmi, zwłaszcza tymi najmniejszymi. Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą, bardzo odpowiedzialnie i rzetelnie podchodzę do mojej pracy oraz innych powierzonych mi obowiązków.

 
Agnieszka – wicedyrektor i nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wychowawca grupy: Rysie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyłam studia nauczycielskie, kierunek historia. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam dzieci za ich szczerość, spontaniczność oraz ciekawość świata. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my – dorośli. Moim ukochanym książkowym przykładem na to jest opisana w „Małym Księciu” interpretacja rysunku. Myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć. Jestem osobą aktywną sportowo. Ukończyłam kurs Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej. W naszym przedszkolu prowadzę gimnastykę z elementami gimnastyki korekcyjnej. W swojej codziennej pracy z dziećmi, jeszcze skuteczniej wspieram ich prawidłową postawę ciała i zachęcam do aktywności sportowej.

 

Angelika- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca grupy: Rysie

Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach,  gdzie ukończyłam Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne z Pedagogiką Specjalną oraz Terapię Pedagogiczną z Elementami Neuroedukacji. Zamiłowanie do zawodu pielęgnowałam w sobie od najmłodszych lat. Jestem pogodną osobą, która pełnię energii do pracy czerpie z zadowolenia i uśmiechów dzieci. W nauczaniu stawiam na harmonijny rozwój każdego dziecka oraz indywidualne podejście. Uwielbiam muzykę i śpiew, a zajęcia staram się organizować w sposób ciekawy i odkrywczy.

Kasia D.– logopeda

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe z logopedii. Jestem osobą uśmiechniętą, otwartą, pozytywnie nastawioną do życia oraz pełną zapału do pracy. Bardzo się staram, aby każdy dzień był dla dzieci fantastyczną przygodą, a mnie samej przynosił satysfakcję.

 

Klaudia – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  gdzie ukończyłam Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne. Swoją wiedzę pogłębiałam w trakcie studiów, kursów i szkoleń. Dzięki nim: jestem terapeutą pedagogicznym, trenerem TUS, terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam uprawnienia do wczesnej nauki j.angielskiego oraz pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą. Praca z dziećmi sprawia mi ogromna przyjemność. Każdego dnia są one dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego rozwoju oraz korzystania z ukrytych pokładów kreatywności.