Fantastyczna Przygoda

Gosia – założycielka przedszkola.

Jestem nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Mając na celu ciągłe ulepszanie swojego warsztatu nauczycielskiego ukończyłam wiele kursów i szkoleń doskonalących, m.in. kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych, szkolenie z zakresu nowej metody nauki czytania i pisania – Glottodydaktyki, arteterapie, logorytmikę, trenera grafomotoryki, studia podyplomowe w zakresie edukacji matematycznej, kurs trenerski TUS oraz kurs terapii ręki. Jestem osobą energiczną, wesołą, dobrze zorganizowaną oraz wrażliwą na potrzeby dzieci. W mojej pracy stawiam na dobry kontakt z ludźmi i rodzinną atmosferę.

Klaudia – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wychowawca grupy: Żabki

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  gdzie ukończyłam Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne. Swoją wiedzę pogłębiałam w trakcie studiów, kursów i szkoleń. Dzięki nim: jestem terapeutą pedagogicznym, trenerem TUS, terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam uprawnienia do wczesnej nauki j.angielskiego, pracy metodą Ruchu Rozwijającego, Aktualnie studiuję na kierunku Zarządzanie Oświatą. Praca z dziećmi sprawia mi ogromna przyjemność. Każdego dnia są one dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego rozwoju oraz korzystania z ukrytych pokładów kreatywności.

Sandra Winter

Sandra– nauczycielka wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Opolskim oraz pedagogiki socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Opolu na kierunku pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna. Moja wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Lubię pracować z ludźmi, zwłaszcza tymi najmniejszymi. Swoją pracę traktuję jako przyjemność a nie obowiązek.

Ligia– nauczycielka wychowania przedszkolnego
Wychowawca grupy: Kotki

Ukończyłam magisterskie studia pedagogiczna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskując uprawnienia do pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w szkole w klasach 1-3. Doskonaliłam swoją wiedzę podczas podjętych przeze mnie studiów podyplomowych z logopedii. W swojej pracy staram się patrzeć na dziecko holistycznie, dostrzegając jego potrzeby i trudności, z którymi się zmaga. Chętnie sięgam po gitarę, która zawsze zaciekawia i daje dużo radości moim podopiecznym.

kdepta_bez_logo

Kasia – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe z logopedii. Jestem osobą uśmiechniętą, otwartą, pozytywnie nastawioną do życia oraz pełną zapału do pracy. Bardzo się staram, aby każdy dzień był dla dzieci fantastyczną przygodą, a mnie samej przynosił satysfakcję.

sregowska (1)

Sylwia – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Bardzo cieszy mnie, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą najmłodszych. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizację wymyślanych przeze mnie zadań przynosi mi wielką satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania maluchów nowymi pomysłami.