Fantastyczna Przygoda 3-4

Punkt Przedszkolny „Fantastyczna Przygoda” powstał z inicjatywy i ściśle współpracuje z firmą Future Processing.

Czesne

Czesne w naszej placówce wynosi 600zł. W skład czesnego wychodzi wyprawka (wszelkie pomoce do zajęć plastycznych – kleje, farby, papiery, itp),  środki higieniczne, podręczniki, opłata za część zajęć dodatkowych.

nr konta bankowego placówki: 84 1050 1298 1000 0090 3179 5793

Godziny otwarcia oraz informacje o nieobecnościach

Punkty Przedszkolne otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym nieobecność w przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019\2020

Poniedziałek – język francuski, rytmika

Wtorek-judo, angielski

Środa – piłka nożna

Czwartek – język francuski, rytmika

Piątek- angielski

Zapisy dziecka do przedszkola

Zapisów dokonujemy osobiście w przedszkolu

Misja i Wizja Fantastycznej Przygody 

U nas rozpoczniesz Fantastyczną Przygodę z nauką i zabawą.

WIZJA

Chcemy aby Fantastyczna Przygoda stała się dla „Naszych Dzieci” drugim domem, miejscem fantastycznej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

MISJA

Misja Fantastycznej Przygody pokrywa się z wartościami Future-Processing.

Stawiamy na:

Jakość:

  • Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzącą zajęcia.
  • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć.
  • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonych przez dzieci.
  • Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci.
  • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.

Atmosfera:

  • Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i wszechstronny rozwój każdego dziecka.
  • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając  ich zainteresowania, zdolności i potrzeby.
  • Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją  osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Team Spirit

  • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
  • Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze.
  • Stawiamy na partnerskie relacje z rodzicami.

Rozwój

  • Inicjujemy zachowania proekologiczne.
  • Tworzymy okazje do nabywania umiejętności poprzez działanie.
  • Zachęcamy do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.
  • Uczymy swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat.

Pasja i Zaangażowanie

  • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
  • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
  • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
  • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
  • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.